Kinderopvang Kind aan huis Hilversum

Gastouderbureau | Kind aan huis

 

Kind aan huis neemt geen nieuwe gezinnen / nieuwe pm-ers meer aan

Vanwege het toenemende personeelstekort in de kinderopvangsector kunnen wij helaas niet meer voldoen aan de vraag naar opvang aan huis.

Kind aan huis blijft de huidige gezinnen bedienen, en de Kind aan huis pm-ers ondersteunen, maar wij bieden geen bemiddeling meer aan voor nieuwe gezinnen.

De website is nog wel in gebruik ten behoeve van de bestaande gezinnen en pm-ers van Kind aan huis.

Visie Kinderopvang Kind aan huis Hilversum

Kind aan huis begeleidt kinderen in de leeftijd vanaf 6 weken tot en met het jaar waarin zij het basisonderwijs verlaten, naar gezonde, zelfstandige en verantwoordelijke mensen met voldoende zelfvertrouwen om in de maatschappij hun eigen weg te kunnen vinden. Het individuele kind staat bij ons centraal. In onze visie is ieder kind uniek, ontwikkelt zich in een eigen tempo en heeft eigen interesses, mogelijkheden en kwaliteiten. Ieder kind heeft een natuurlijke drang zich te ontwikkelen en de wereld om zich heen te ontdekken. De nanny die bij u thuis komt, kan zich inleven in de wereld van uw kind en benadert kinderen met geduld, humor en met respect voor hun eigenheid. Zij benoemt wat ze doet en wat ze ziet bij uw kind. Spelenderwijs brengt zij uw kind de normen en waarden bij die voor u belangrijk zijn.

Door goed te kijken en te luisteren naar initiatieven die uw kind zelf neemt, volgt de nanny zijn of haar ontwikkeling en interesses en zal deze stimuleren door een rijke speelomgeving aan te bieden: fantasievol speelgoed en een breed palet aan activiteiten. Want voor alle kinderen geldt: ervaren = leren = ontwikkelen. Uw vaste nanny is flexibel in haar werktijden en stemt haar aanwezigheid af op uw wensen aan opvang. Licht huishoudelijke werkzaamheden die samenhangen met de verzorging van de kinderen gaan gewoon door. Zo kunt u met een gerust hart zorg en werk combineren. Net als u, zorgt Kind aan huis ervoor dat uw huis een veilige basis is. Een ‘thuis’ waar uw kinderen zich kunnen ontspannen, plezier hebben, optimaal ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn.

Onze complete visie leest u in het pedagogisch werkplan.

Kwaliteit Kinderopvang Kind aan huis Hilversum

Gastouderbureau Kind aan huis is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dat betekent dat Kind aan huis voldoet aan alle wettelijke eisen die door de overheid zijn opgesteld. De wettelijke eisen voor een gastouderbureau kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl (zoeken op ‘eisen gastouderbureau’).

GGD-rapport

Ieder jaar inspecteert de GGD het huis waar de opvang plaatsvindt en het gastouderbureau. De inspectierapporten vindt u op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Kwaliteit medewerkers

Kind aan huis plaatst uitsluitend nanny’s die een voor kinderopvang relevante opleiding hebben afgerond op minimaal MBO-3 niveau. Daarnaast beschikken de medewerkers die via Kind aan huis werken over minstens twee jaar relevante werkervaring. Ook voor de nanny zijn wettelijke eisen vastgelegd. Deze kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl (zoeken op ‘gastouder worden’).

Oudercommissie Kinderopvang Kind aan huis Hilversum

Ieder geregistreerd gastouderbureau heeft een oudercommissie. Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders die kinderopvang afnemen via Kind aan huis. Deze ouders behartigen de belangen van alle ingeschreven ouders van Kind aan huis. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie van Kind aan huis, met als doel de kwaliteit van de opvang verder te verbeteren.

Oudercommissieleden gezocht
Wilt u meedenken, adviseren en organiseren? We zijn nog op zoek naar oudercommissieleden. Aanmelden of meer informatie aanvragen kan per e-mail aan info@kindaanhuis.nl of telefonisch via 035-6555341.